Hanuman Mantra 9 Times

HANUMAN MANTRA FOR JOB

Vayuputraa Kripa Sindho Pahimaam Karunaakaraa
Raama Bhaktaa Raama Dhuutaa Raksha Raksha Maha Prabho
Shatru Bhaya Vinaashamcha Sarva Mangala Prasaadinam
Buddhirbhalam Mano dhairyam Nirbhayatvam Dehi Maam

HANUMAN MANTRA FOR SUCCESS

Om Vayuputraaya Vidmahe Raama Daasaaya Dheemahi
Tanno Hanumaan Prachodayaat 

Hanuman Mantra 9 Times

HANUMAN MANTRA FOR MARRIAGE

Anjaneyam Ati Paatalaananam Kaanchanaadri Kamaneeya Vigraham
Parijaata Taru Moola Vaasinam Bhaavayaami Pavamaana Nandanam

HANUMAN MANTRA TO WIN COURT CASES

Aum Aeem Bhreem Hanumate Shree Ram Dootaaya Namaha

Hanuman Mantra – 2

हं पवन ननदनाय स्वाहा | Hang Pawan Nandnaay Swaahaa

Hanuman Mantra – 4

Recite this Hanuman Mantra 21000 times to eradicate diseases, evil spirits and other types of disturbances in life:-

ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा | Om Namo Bhagvate Aanjaneyaay Mahaabalaay Swaahaa

 Hanuman Gayatri Mantras,

Hanuman Mantra 9 Times

Om Aanjaneya Vidhmahe Maha balaya Dheemahe Thanno Hanuman Prachodayath. Om Aanjaneya Vidhmahe Vayu puthraya Dheemahe Thanno Hanuman Prachodayath .

Hanuman Dhyana Sloka

Panchasyachutamaneka vichitra veeryam || Sri shanka chakra ramaniya bhujagra desam || Peethambaram makara kundala noopurangam || Dhyayethitam kapivaram hruthi bhvayami ||

Hanuman Mantra 9 Times

Hanuman mantra for job