Ayurved

Strotram
0
Indrakshi Stotram in Hindi

Indrakshi Stotram in Hindi इन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ अस्य इन्द्राक्षी स्तोतमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। इन्द्राक्षी देवता । महालक्ष्मिर्बीजम् । भुवनेश्वरी…

Strotram
0
Pashupatinath stotram पशुपतिस्तोत्रम्

Pashupatinath stotram पशुपतिस्तोत्रम् पशुपतिस्तोत्रम् स पातु वो यस्य जटाकलापे स्थितः शशाङ्कः स्फुटहारगौरः । नीलोत्पलानामिव नालपुञ्जे निद्रायमाणः शरदीव हंसः ॥ १॥ जिनके…

Strotram
0
Chamunda stotra

Chamunda stotra श्रीचामुण्डास्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः । श्रीभैरवाय नमः । श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः । श्रीमार्कण्डेय उवाच – ततो गच्छेन्महीपाल तीर्थं कनखलोत्तमम् ।…

1 2 3 11