Sri Indrakshi Devi Strotam

Indrakshi Stotram in Hindi

Indrakshi Stotram in Hindi इन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ अस्य इन्द्राक्षी स्तोतमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। इन्द्राक्षी देवता । महालक्ष्मिर्बीजम् । भुवनेश्वरी …
Read More
Pashupatinath stotram , Pashupatinath stotram पशुपतिस्तोत्रम्

Pashupatinath stotram पशुपतिस्तोत्रम्

Pashupatinath stotram पशुपतिस्तोत्रम् पशुपतिस्तोत्रम् स पातु वो यस्य जटाकलापे स्थितः शशाङ्कः स्फुटहारगौरः । नीलोत्पलानामिव नालपुञ्जे निद्रायमाणः शरदीव हंसः ॥ १॥ जिनके …
Read More
मार्कण्डेय , मां कनकेश्वरी, chamunda mantra in gujarati, Chamunda stotra

Chamunda stotra

Chamunda stotra श्रीचामुण्डास्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः । श्रीभैरवाय नमः । श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः । श्रीमार्कण्डेय उवाच – ततो गच्छेन्महीपाल तीर्थं कनखलोत्तमम् । …
Read More
shiv saftey mantra, shiva kavam, shiv raksha strotam, Shiva raksha stotram

Shiva raksha stotram

Shiva raksha stotram ॥ श्रीशिवरक्षास्तोत्रम् ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः ॥ श्री सदाशिवो देवता ॥ अनुष्टुप् …
Read More
श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रम् , hanuman raksha stotram lyrics

Hanuman raksha stotram lyrics

Hanuman raksha stotram lyrics श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रम् वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कम् । ददानमच्छाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् ॥ १॥ पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकम् …
Read More

Loading...