Vishalakshi Shakti Peeth

Vishalakshi Shakti Peeth

Vishalakshi Shakti Peeth विशालाक्षी शक्तिपीठ Vishalakshi Shakti Peeth उत्तर प्रदेश, वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है शक्तिपीठ जहां माता सती […]