श्रीसाम्बसदाशिव अक्षरमाला Shri Samba Sadashiva Aksharamala

॥ श्रीसाम्बसदाशिव अक्षरमाला ॥

अथ श्री सांब सदाशिव अक्षरमालास्तवः
सांब सदाशिव सांब सदाशिव ।
सांब सदाशिव सांब शिव ॥

अद्भुतविग्रह अमराधीश्वर
अगणित गुणगण अमृत शिव – हर – सांब
आनन्दामृत आश्रितरक्षक
आत्मानन्द महेश शिव – हर – सांब
इन्दुकलादर इन्द्रादिप्रिय
सुन्दररूप सुरेश शिव – हर – सांब
ईश सुरेश महेश जनप्रिय
केशव सेवित कीर्ति शिव – हर – सांब
उरगादिप्रिय उरगविभूषण
नरकविनाश नतेश शिव – हर – सांब
ऊर्जितदान वनाश परात्पर
आर्जितपापविनाश शिव – हर – सांब
ऋग्वेदश्रुति मौलि विभूषण
रवि चन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव – हर – सांब
ॠपनामादि प्रपञ्चविलक्षण
तापनिवारण तत्व शिव – हर – सांब
ऌल्लिस्वरूप सहस्रकरोत्तम
वागीश्वर वरदेश शिव – हर – सांब
ॡताधीश्वर रूपप्रिय हर
वेदान्तप्रिय वेद्य शिव – हर – सांब
एकानेक स्वरूप सदाशिव
भोगादिप्रिय पूर्ण शिव – हर – सांब
ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन
सच्चिदानन्द सुरेश शिव – हर – सांब
ओङ्कारप्रिय उरगविभूषण
ह्रींङ्कारप्रिय ईश शिव – हर – सांब
औरसलालित अन्तकनाशन
गौरिसमेत गिरीश शिव – हर – सांब
अंबरवास चिदंबर नायक
तुंबुरु नारद सेव्य शिव – हर – सांब
आहारप्रिय अष्ट दिगीश्वर
योगिहृदि प्रियवास शिव – हर – सांब
कमलापूजित कैलासप्रिय
करुणासागर काशि शिव – हर – सांब
खड्गशूल मृग टङ्कधनुर्धर
विक्रमरूप विश्वेश शिव – हर – सांब
गंगा गिरिसुत वल्लभ शङ्कर
गणहित सर्वजनेश शिव – हर – सांब
घातकभंजन पातकनाशन
दीनजनप्रिय दीप्ति शिव – हर – सांब
ङान्तास्वरूपानन्द जनाश्रय
वेदस्वरूप वेद्य शिव – हर – सांब
चण्डविनाशन सकलजनप्रिय
मण्डलाधीश महेश शिव – हर – सांब
छत्रकिरीट सुकुण्डल शोभित
पुत्रप्रिय भुवनेश शिव – हर – सांब
जन्मजरा मृत्य्वादि विनाशन
कल्मषरहित काशि शिव – हर – सांब
झङ्कारप्रिय भृंगिरिटप्रिय
ओङ्कारेश्वर विश्वेश शिव – हर – सांब
ज्ञानाज्ञान विनाशन निर्मल
दीनजनप्रिय दीप्ति शिव – हर – सांब
टङ्कस्वरूप सहस्रकरोत्तम
वागीश्वर वरदेश शिव – हर – सांब
ठक्काद्यायुध सेवित सुरगण
लावण्यामृत लसित शिव – हर – सांब
डंभविनाशन डिण्डिमभूषण
अंबरवास चिदेक शिव – हर – सांब
ढंढंडमरुक धरणीनिश्चल
ढुंढिविनायक सेव्य शिव – हर – सांब
णाणामणिगण भूषणनिर्गुण
नतजनपूत सनाथ शिव – हर – सांब
तत्वमस्यादि वाक्यार्थ स्वरूप
नित्यस्वरूप निजेश शिव – हर – सांब
स्थावरजंगम भुवनविलक्षण
तापनिवारण तत्व शिव – हर – सांब
दन्तिविनाशन दलितमनोभव
चन्दन लेपित चरण शिव – हर – सांब
धरणीधरशुभ धवलविभासित
धनदादिप्रिय दान शिव – हर – सांब
नलिनविलोचन नटनमनोहर
अलिकुलभूषण अमृत शिव – हर – सांब
पार्वतिनायक पन्नगभूषण
परमानन्द परेश शिव – हर – शांब
फालविलोचन भानुकोटिप्रभ
हालाहलधर अमृत शिव – हर – सांब
बन्धविमोचन बृहतीपावन
स्कन्दादिप्रिय कनक शिव – हर – सांब
भस्मविलेपन भवभयमोचन
विस्मयरूप विश्वेश शिव – हर – सांब
मन्मथनाशन मधुरानायक
मन्दरपर्वतवास शिव – हर – सांब
यतिजन हृदयाधिनिवास
विधिविष्ण्वादि सुरेश शिव – हर – सांब
लङ्काधीश्वर सुरगण सेवित
लावण्यामृत लसित शिव – हर – सांब
वरदाभयकर वासुकिभूषण
वनमालादि विभूष शिव – हर – सांब
शान्ति स्वरूपातिप्रिय सुन्दर
वागीश्वर वरदेश शिव – हर – सांब
षण्मुखजनक सुरेन्द्रमुनिप्रिय
षाड्गुण्यादि समेत शिव – हर – सांब
संसारार्णव नाशन शाश्वत
साधुजन प्रियवास शिव – हर – सांब
हरपुरुषोत्तम अद्वैतामृत
मुररिपुसेव्य मृदेश शिव – हर – सांब
लालित भक्तजनेश निजेश्वर
कालिनटेश्वर काम शिव – हर – सांब
क्षररूपाभि प्रियान्वित सुन्दर साक्षात्
स्वामिन्नंबा समेत शिव – हर – सांब
सांब सदाशिव सांब सदाशिव
सांब सदाशिव सांब शिव