Sri Indrakshi Devi Strotam

इन्द्राक्षी स्त्रोतम

 इन्द्राक्षी   नाम   सा  दैवी  दैवतै: समुदा-हृता ।

 गौरी  शाकम्भरी देवी दुर्गा-नाम-नीती विश्रुता  ।।

 कात्यायनी    महादेवी   चन्द्रघण्टा  महातपा: ।

 सावित्रि   सा  च गायत्री  ब्रह्माणी ब्रह्म-वादिनी ।।

 नारायणी    भद्रकाली  रुद्राणी कृष्ण – पिंगला  ।

 अग्नि  ज्वाला  रौद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी  ।।

 मेघ  –  स्वना  सहस्त्राक्षी  विकटांगी जलोदरी  ।

 महोदरी    मुक्तकेशी    घोररुपा    महाबला  ।।

अजिता  भद्रदाSSनन्दा  रोगहर्त्री   शिव – प्रिया ।

 शिवदूती   कराली   च   प्रत्यक्ष   परमेश्वरी  ।।

 इन्द्राणी    इन्द्ररुपा  च   इन्द्रशक्ति  परायणा ।

 सदा सम्मोहिनी   देवी   सुन्दरी   भुवनेश्वरी  ।।

 एकाक्षरी   परा  ब्राह्मी  स्थूल  सूक्ष्म  प्रवर्तिनी ।

 नित्यम  सकल  कल्याणी भोग मोक्ष प्रदायिनी ।।

 महिषासुर   संहर्त्री   चामुण्डा    सप्त   मातृका ।

 वाराही   नारसिंही  च   भीमा  भैरव  नादिनी ।।

 श्रुति   स्मृति-र्धृति-र्मेधा  विद्या लक्ष्मीसरस्वती।

अनन्ता  विजयापर्णा  मानस्तोका – पराजिता ।।

भवानी  पार्वती  दुर्गा   हैमवत्यम्बिका   शिवा ।

शिवा   भवानी  रुद्राणी   शंकरार्द्ध – शरीरिणी ।।

ऐरावत –  गजारुढा    वज्र    हस्ता   वरप्रदा ।

भ्रामरी कान्चि – कामाक्षी  क्वणन्माणिक्य-नूपुरा।।

त्रिपाद – भस्म – प्रहरणा   त्रिशिरा   रक्तलोचना।

शिवा  च  शिवरुपा  च  शिव-भक्ति  परायणा  ।।

मृत्युन्जया    महामाया   सर्व  रोग  निवारिणी।

ऐन्द्री  देवी  सदा  कालम शान्तिमाशु करोतु मे।।

भस्मा-युधाय विद्महे-रक्त-नेत्राय धीमहि तन्नो-ज्वर-हरप्रचोदयात्।

एतत्  स्तोत्रम जपेन्नित्यम  सर्व – व्याधि – निवारणम् ।

रणे   राजभये   शौर्ये   सर्वत्र  विजयी  भवेत् ।।

एतैर्नाम   –  पदैर्दिव्यै स्तुता  शक्रेण  धीमता ।

सा मे प्रीत्या सुखम दद्यात् सर्वापत्ति-निवारिणी।।

ज्वरम   भूतज्वरम  चैव  शीतोष्ण-ज्वरमेव च।

ज्वरम  ज्वरातिसारम च अतिसार-ज्वरम हर ।।

शत-मावर्तयेद्  यस्तु मुच्यते व्याधि-बन्धनात्  ।

आवर्तयन् सहस्त्रम तु लभते वाञ्छितम फलम् ।।

एतत्स्तोत्र-मिदम  पुण्यम  जपेदायुष्य-वर्द्धनम् ।

विनाशाय   च   रोगाणामप-मृत्यु-हराय   च।।

सर्व   मंगल  मांगल्ये शिवे  सर्वार्थ – साधिके ।

शरण्ये  त्र्यम्बके  देवि नारायणि नमोSस्तु ते।।

Read Also-  शनिवज्रपञ्जरकवचम्

अन्नपूर्णा स्तोत्र