सिद्धिदात्री पूजन Siddhidatri Pujan

सिद्धिदात्री  फूल  (रात की रानी) Mantra – ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥ Prarthana – सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥ […]